loading...

उचलेगीरीस सक्त मनाई = Copyrights Protected

Protected by Copyscape Online Copyright Checker उचलेगीरीस सक्त मनाई

Monday, October 22, 2012

गाडी लागते ? प्रवासाची भीती ? माझ्या काही टिप्स - थेट माझ्या अनुभवातून !

पूर्व तयारी करताना :
१. गाडीत प्रवासासाठी बसण्याआधी १ - दीड तास आधी कोरडे , कमी मसाल्याचे खाऊन घेणे.( कोरडा नाश्ता )
२. चहा / कोफी / लिंबू सरबत मुळीच घेणे नाही.
३. उपाशीपोटी मुळीच प्रवास करू नये.

प्रवासात :
१. जास्त पाणी / पात्तळ पदार्थ नको. कोल्ड ड्रिंक्स , मिल्क शेक , जूस , मिल्क , ताक, लस्सी नको

२. गाडीच्या चाकावर बसू नये.
३. खिडकीजवळ बसून तोंड बाहेर ठेवणे . ताजा वर असल्याने उलटी होत नाही.
४. मळमळ होत असल्यासच लवंग तोंडात ठेवणे. आणि झोपून जाणे .
५. मी दिलेल्या गोळ्या सकाळ - दुपार - संध्याकाळ ४ गोळ्या घेणे . त्याविषयी वर लिहिले आहेच.
६. उलटी झाल्यास त्यानंतर vanila icecream  खाणे.
७. किवा खूप मळमळ होत आहे आणि जेवण जाणार नाही , बाकी सारे जेवीत आहेत , अशा वेळी vanila icecream  खाणे

No comments:

Post a Comment

Feel free to share your opinions / experiences ..... !!

Our Partners Indiblogger

हाय - टी : पक्के ब्रिटिश !!!

BRITISH - Hi Tea हाय टी " हाय टी " म्हणजे नक्की आहे तरी काय ? चहा च्या वेळेस हाय करायला लोकांनी जमणे ? की ...

Listed on: link directory