loading...

उचलेगीरीस सक्त मनाई = Copyrights Protected

Protected by Copyscape Online Copyright Checker उचलेगीरीस सक्त मनाई

Sunday, June 23, 2013

Vatpornima 2013- My coverage :):-p

I just went with mom. Thanks for my kepris and t-shirt..... O'therwise these enthusiastic " Suvasinis" would certainly wouldn't let me in to get in a mob and lock them up in frames of my cam.

वटपोर्णिमा २०१३ 

साताजन्म हाच नवरा मिळावा आणि सौभाग्य अखंड राहवे म्हणून सुवासिनी वट सावित्रीचे व्रत आजही करतात .(  सत्यवान - सावित्री ची कथा सार्यांना माहित आहेच . ) माझ्या फिरंगी कपड्यांमुळे मला या भाविक सुवासिनींनी गर्दीत घुसून फोटो काढू दिले . नाहीतर , इथेही
 " आपण रांगेत आहात , कृपया प्रतीक्षा करा " अशीच स्थिती होती . :) मजा आली पण मला :D

No comments:

Post a Comment

Feel free to share your opinions / experiences ..... !!

Our Partners Indiblogger

गप्पागोष्टी मराठी मासिक : दिवाळी अंक २०१८- साहित्य , जाहिराती मागवीत आहोत.

गप्पागोष्टी मराठी मासिक : दिवाळी अंक २०१८ १. मासिकासाठी लेख , पाककृती , प्रवासवर्णने , शब्दकोडी मागवीत आहोत. https://www.google...

Listed on: link directory