Skip to main content

Do You Know

loading...

Valntine's day 2013

Dear all,
Many many wishes for Valentines day! As all of us are aware about the fact that it is being celebrated for remembrance of Saint Valentine; I remembered Hindu god & goddess who are being  live portrate of love ; are always & always close our heart.

Right from Gokul, Vrindawan , Dwarika to straight here in Kaliyug 2013; Every moment is a valentine day moment even after thousands of years when we remember dear lord Krishna. We worship "Bal-Krishna" ; " Radha-Krishna" ! There are thousands of appearances of Krishna throughout his journey of life where we fall in pray of each and every look of him !


कृष्णा कशी रे लागली
तुझिया बोटाला,
कृष्णा कशी रे लागली रक्ताची धार ?

माझ्या मंदिरी नाही एकही चिंधी, शालू शेले अपरंपार !
तुझिया बोटला !

दारी धावली कृष्णा ऐकुनी श्रीकृष्णाची हाक
करांगुलीचे रक्‍त पाहुनी कळवळली क्षण एक
डोळां ये पाणी, फाडिली जरतारी पैठणी
तुझिया बोटाला !
गीत - वसंत कानेटकर
संगीत - वसंत देसाई
स्वर - सुमन कल्याणपूर
चित्रपट-इये मराठिचेयी नगरी (१९६५)

Everyone who can listen Geet-Ramayana with eyes closed & heart open ; will truly fall in love with
" Sawla ramachandra " ; in today's words tall, Dark, Handsome divine personality :) We respect, we bow infront of him 'cz of his love & affection towards being "Ek-Ptniwrata" & " Maryada Purushottam " .  Celebration is always small beautiful pits of cheeks & eyes full of uncoded words.

 

पाहुनी रघुनंदन सावळा लाजली सीता स्वयंवराला


नक्षीदार अति रम्य मंडपी
जमली सारी थोर मंडळी
उभी जानकी जनकाजवळी
घेउनी, धवल फुलांची माला


धनुष्यास त्या दोर लावण्या
शूर पुरुष तो कुणी धजेना
काय करावे काहि सुचेना
न्याहळी, दुरुनी श्रीरामाला


मुनीवरांना मान देउनी
उठले रघुविर असे पाहुनी
मनासारखे येता जुळुनी
नाचते, हर्षभराने मिथिला

गीत  रमेश अणावकर
संगीत वसंत प्रभू
स्वर  लता मंगेशकर


Do celebrate Valentines Day. It is a celebration, expression of feelings , opening hearts ( All right, this time without Dr. Jagdish Hiremath Sir & his open heart surgery. :-p) ; But do remember we are born in a country full of love, we are always surrounded by love , we are tought to identify shades of love & we are tought to live with love without leaving boundaries of Love. Identifying, realizing & making into practice a true aspect & definition of love will be the true celebration of Valentine's day I guess.. :)


Comments

loading...
Listed on: link directory

People also interested in

मराठी लोकप्रिय पुस्तके - Popular Marathi Books

प्रत्येकाने आवर्जून एकदातरी वाचावीत अशी पुस्तके

१. व्यक्ती  आणि  वल्ली - पु. ल. देशपांडे
२. स्वामी - रणजीत देसाई
३. शाळा - मिलिंद बोकील
४. बटाट्याची चाळ - पु.ल. देशपांडे
५. असा मी असा मी - पु.ल. देशपांडे
६. दुनियादारी -  सुहास शिरवळकर
७. मृत्युंजय - शिवाजी सावंत
८. एक होता कार्व्हर - वीणा गवाणकर
९. श्रीमान योगी - रणजीत देसाई
१०. आमचा बाप आणि आम्ही  - नरेंद्र जाधव
११. कृष्णावेध - गोपाल नीलकंठ दांडेकर ( आपले गो . नि. दा ;) )
१२. माहीमची खाडी - मधु मंगेश कर्णिक
१३. कोसला- भालचंद्र नेमाडे
१४. बिनधास्त - बाबा कदम
१५. हासरे दुक्ख   - भा. द. खेर
१६. हसवणूक - पु. ल. देशपांडे
१७. गणगोत- पु. ल. देशपांडे
१८. ययाती - वी. स. खांडेकर
१९. बाई बायको कालेनडर   - व.पु.काळे
२०. आहे मनोहर तरी - सुनिता देशपांडे
२१. दिवसेंदिवस - शं. न. नवरे
२२. रारंग ढंग - प्रभाकर पेंढारकर
२३. पानिपत - विश्वास पाटील
२४. राजा शिवछत्रपती - बाबासाहेब पुरंदरे
२५. करुणाष्टक - व्यंकटेश माडगुळकर
२६. मंतरलेले दिवस - ग.दि.मा
२७. राऊ- न. स. इनामदार
२८. पूर्वरंग - पु. ल. देशपांडे
२९. माकड मेवा - द. मा. मिरासदार
३०. अप…

Nik Vallenda & Nigra falls........ !!

I reallllllllly..........reallllllly................admire this person................... !!

Must have done much of pranayam / some techniques & exercises for maintaining atmost balance & concentration......... !!!
बनगरवाडी - अप्रतिम ग्रामीण कादंबरी

सौदणकर मास्तर गावाकडे बदली झाल्यावर त्यांच्या ग्रामीण स्थानी पोहोचतात . एक ओसाड माळरानावर वसलेली धनगर वस्ती - बनगरवाडी . आजच्या युगात कल्पनातीत वाटेल असे सारे जिवंत वर्णन. आजकालच्या मॉल सौस्कृतीतल्या मुलांनी आव्व्र्जुन वाचावे असे पुस्तक.
आयुष्य म्हणजे काय , आयुष्य जगताना अडचणी येतात म्हणजे काय , कागदावर रंगाच्या जितक्या छटा असतील ; तितक्याच किंबहुना जास्तच छटा आयुष्याच्या हि असू शकतात. खरोखरीच असा अनुभव घेणा शक्य नाही , घेणे आपल्याला मावणार- सोसाविनारही नाही ;)
गाव , गावातील धनगर आणि इतर उद्योग करणारा समाज याची पूर्व- परंपरागत असणार गाव- रचना . गावातील समूहाचे वागणे , राहणे , हसणे , खेळणे. हसू आणि आसू एकत्र झेलणे. खूप काही वेगळे वाचनात येते. आणि माडगुळकर यांची ग्रामीण भाषा शैलीवरील प्रचंड पकड हर एक पत्र आपल्या समोर जीवन , चालते-बोलते करून ठाकते.

Bermuda Triangle Mystery..Solved ?? !!!

Computer studies of ocean floors around the world, particularly the area known as The Bermuda Triangle, reveal evidence of massive methane explosions in the past. For years, believers in the paranormal, aliens, and other outlandish theories pointed to the the disappearance of ships and aircraft as an indicator of mysterious forces at work in the “Devil’s triangle.” Scientists have finally pointed the rest of us to a more plausible cause.
The presence of methane hydrates indicates enormous eruptions of methane bubbles that would swamp a ship, and projected high into the air- take out flying airplanes, as well.
"Any ships caught within the methane mega-bubble immediately lose all buoyancy and sink to the bottom of the ocean. If the bubbles are big enough and possess a high enough density they can also knock aircraft out of the sky with little or no warning. Aircraft falling victim to these methane bubbles will lose their engines-perhaps igniting the methane surroundin…

Tsunami.......I tried reading a bit more about ..

A tsunami (pronounced su-nah-me) is a wave train, or series of waves, generated in a body of water by an impulsive disturbance that vertically displaces the water column. Earthquakes, landslides, volcanic eruptions, explosions, and even the impact of cosmic bodies, such as meteorites, can generate tsunamis. Tsunamis can savagely attack coastlines, causing devastating property damage and loss of life.
How do tsunamis differ from other water waves? Tsunamis are unlike wind-generated waves, which many of us may have observed on a local lake or at a coastal beach, in that they are characterised as shallow-water waves, with long periods and wave lengths. The wind-generated swell one sees at a California beach, for example, spawned by a storm out in the Pacific and rhythmically rolling in, one wave after another, might have a period of about 10 seconds and a wave length of 150 …